Systemy zarządzania

System zarządzania jakością ISO

System zarządzania jakością ISO

W celu sprostania rosnącym wymaganiom, wynikającym z konieczności dostosowania się do twardych reguł rynku, a w szczególności warunków wzmożonej konkurencji wprowadzono w Tabor Dębica Sp. z o.o. sposób zarządzania skierowany na jakość wyrobów, procesów i efektów działań.

Dowiedz się więcej
System zarządzania BHP

System zarządzania BHP

Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wymaga systemowego podejścia, które zgodnie z normą PN-ISO 45001:2018-06 polega m.in. na określeniu zagrożeń i ustaleniu ryzyka zawodowego. Z tych ustaleń wynikają nasze cele szczegółowe, realizowane przez ustalone zadania.

Dowiedz się więcej
System zarządzania środowiskiem

System zarządzania środowiskiem

W trosce o środowisko naturalne Tabor Dębica podejmuje wiele działań. Jednym z nich było wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z PN-EN ISO 14001:2015-09. Funkcjonowanie tego systemu w przedsiębiorstwie ma na celu usystematyzowanie działań na rzecz środowiska naturalnego, tj. dążenia do zmniejszenia wpływu procesu produkcyjnego na otoczenie oraz zapobieganie wszelkim zanieczyszczeniom.

Dowiedz się więcej
System zarządzania utrzymaniem MMS

System zarządzania utrzymaniem MMS

Tabor Dębica Sp. z o.o.  jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie wagonów towarowych wpisanych do Krajowego Rejestru Pojazdów (NVR), realizuje wszystkie funkcje: 1) zarządzania; 2) rozwoju i utrzymania; 3) zarządzania utrzymaniem taboru; 4) przeprowadzania taboru;

Dowiedz się więcej
System utrzymania wagonów towarowych zgodnie z VPI

System utrzymania wagonów towarowych zgodnie z VPI

Tabor Dębica Sp. z o.o. posiada dopuszczenie VPI i DB Schenker Rail GmbH do wykonywania napraw wagonów towarowych w zakresie rewizji, utrzymania bieżącego,  naprawy zestawów kołowych IS2 oraz naprawy hamulca Br0-Br3.

Dowiedz się więcej