System zarządzania utrzymaniem MMS

System zarządzania utrzymaniem MMS

Tabor Dębica Sp. z o.o.  jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie wagonów towarowych wpisanych do Krajowego Rejestru Pojazdów (NVR), realizuje wszystkie funkcje:

  • Funkcja zarządzania (nadzór nad poniższymi trzema funkcjami utrzymania),
  • Funkcja rozwoju utrzymania (odpowiedzialność za zarządzanie dokumentacją utrzymaniową, w tym zarządzanie konfiguracją, w oparciu o dane projektowe i operacyjne, jak również o wyniki działań i korzyści z doświadczenia),
  • Funkcja zarządzania utrzymaniem taboru (zarządzanie wycofaniem wagonu do celów utrzymania i jego przywróceniem do eksploatacji po zakończeniu utrzymania),
  • Funkcja przeprowadzania utrzymania taboru (przeprowadzenie wymaganego utrzymania technicznego wagonu towarowego lub jego części włącznie z dokumentacją dotyczącą dopuszczenia do użytkowania),

Tabor Dębica Sp. z o.o. uzyskują bardzo dobre wyniki w zakresie napraw wagonów, lokomotyw i maszyn torowych otrzymując bardzo dobrą opinię i referencje klientów. Spółka świadczy usługi utrzymania w zakresie poziomów P1 – P5. W trakcie swojej działalności Zakład uzyskał wiele uprawnień, dopuszczeń i certyfikatów. Aktualnie jesteśmy certyfikowanym przez Urząd Transportu Kolejowego, Podmiotem Odpowiedzialnym za Utrzymanie ECM. 

W przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo na powierzenie firmie Tabor funkcji Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie ECM prosimy o kontakt:

Małgorzata Kliś
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Utrzymaniem ECM
tel. +48 014 680 37 10; [email protected]