System utrzymania wagonów towarowych zgodnie z VPI

System utrzymania wagonów towarowych zgodnie z VPI

Tabor Dębica Sp. z o.o. posiada dopuszczenie VPI i DB Schenker Rail GmbH do wykonywania napraw wagonów towarowych w zakresie rewizji, utrzymania bieżącego,  naprawy zestawów kołowych IS2 oraz naprawy hamulca Br0-Br3.

Specjalistyczna ocena techniczna i dopuszczenie przeprowadzane są w celu oceny kompetencji w zakresie czynności utrzymania / naprawy wagonów towarowych i ich komponentów.

Podczas oceny sprawdzany jest sposób wdrożenia wytycznych Przewodnika utrzymania VPI stosowanego dla wagonów zarejestrowanych w krajach zachodniej Europy.

Przewodnik zawiera instrukcje, które mają na celu ustalenie jednolitych zasad utrzymania i przeprowadzania napraw wagonów towarowych.

System VPI opiera się na 9 modułach:

  1. Część ogólna utrzymania wagonów towarowych,
  2. Ostoja / wózki,
  3. Nadwozie pojazdu,
  4. Zestawy kołowe,
  5. Resory,
  6. Urządzenia ciegłowo-zderzne,
  7. Hamulce,
  8. Elektroniczna wymiana danych,
  9. Badania nieniszczące.