CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Tabor Dębica Sp. z o.o.  od wielu lat jako firma odpowiedzialna społecznie jest nastawiona na pomoc  różnego rodzaju podmiotom i osobom prywatnym.

Strategiczne cele spółki Tabor wiążą się z ideą odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Firma promuje partnerskie relacje w biznesie, aktywnie wspiera rozwój nauki i przedsiębiorczości. Współpracujemy z wieloma uczelniami, szkołami, przedszkolami. Angażujemy się w  działania służące otoczeniu, w którym funkcjonujemy. Każdego roku wspieramy projekty o zasięgu krajowym, jak i lokalnym, w dziedzinie edukacji, sportu.  kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i zdrowia. Od kilku lat firma wspomaga rzeszę dzieci niepełnosprawnych, które zgłaszają się  zarówno indywidualnie, jak również poprzez ogólnopolskie fundacje (Pomóż i Ty, Zdążyć z pomocą i wiele innych). Szczególną opieką otaczamy inicjatywy  społeczne podejmowane w regionie, w którym działają nasze zakłady i gdzie mieszkają nasi pracownicy. Nasze zaangażowanie możecie Państwo śledzić na bieżąco w mediach społecznościowych.

 

W spółce Tabor funkcjonuje Kodeks Etyczny. Jego celem jest przedstawienie naszych wspólnych wartości i etycznych zasad działania; z założenia nie ma wyczerpującego charakteru.
Zawiera ogólne wytyczne dotyczące oczekiwań firmy oraz sytuacji, które mogą wymagać szczególnej uwagi.