Wymagania

Wymagania

Osoby stawiające się w celu podjęcia pracy powinny zgłaszać się z kompletem następujących dokumentów (oryginały do wglądu):

  • kwestionariusz osobowy (do pobrania)
  • ksero świadectw szkolnych
  • ksero świadectw pracy
  • ksero dowodu osobistego
  • ksero książeczki wojskowej
  • ksera posiadanych uprawnień