Wymagania

Wymagania

Osoby stawiające się w celu podjęcia pracy powinny zgłaszać się z kompletem następujących dokumentów (oryginały do wglądu):

  • kwestionariusz osobowy (do pobrania)
  • ksero świadectwa ukończenia szkoły
  • ksero świadectw pracy
  • ksero posiadanych uprawnień
  • zdjęcie legitymacyjne
  • numer konta bankowego