System zarządzania BHP

System zarządzania BHP

Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wymaga systemowego podejścia, które zgodnie z normą PN-ISO 45001:2018-06 polega m.in. na określeniu zagrożeń i ustaleniu ryzyka zawodowego.

Z tych ustaleń wynikają nasze cele szczegółowe, realizowane przez ustalone zadania. Zadania ujęte są w rocznym „Planie poprawy warunków BHP”. Po ich realizacji, sprawdzamy otrzymane rezultaty, porównujemy z oczekiwaniami.

Od wyniku porównania zależy podjęcie działań korygujących lub zapobiegawczych.

Do podstawowych zadań wdrożonego w Spółce systemu zarządzania BHP należy:

  1. Określenie wymagań obowiązujących przepisów prawnych,
  2. Identyfikowanie zagrożeń oraz analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  3. Analiza przyczyn wypadków przy pracy, zdarzeń prawie wypadkowych i chorób zawodowych,
  4. Ustalenie celów i priorytetów działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
  5. Ciągłe monitorowanie warunków pracy poprzez wprowadzenie procedur okresowej oceny i dokumentowania zagrożeń na stanowiskach pracy.

Pliki do pobrania

pobierz PN-ISO 45001:2018-06