System zarządzania środowiskiem

System zarządzania środowiskiem

W trosce o środowisko naturalne Tabor Dębica podejmuje wiele działań. Jednym z nich było wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z PN-EN ISO 14001:2015-09. Funkcjonowanie tego systemu w przedsiębiorstwie ma na celu usystematyzowanie działań na rzecz środowiska naturalnego, tj. dążenia do zmniejszenia wpływu procesu produkcyjnego na otoczenie oraz zapobieganie wszelkim zanieczyszczeniom. System Zarządzania Środowiskiem zobowiązuje do stałej identyfikacji naszych aspektów środowiskowych, tj. ustalania na bieżąco wpływów firmy na wszystkie elementy środowiska oraz ciągłych działań w celu ich minimalizacji.

Pliki do pobrania

pobierz PN-EN ISO 14001:2015-09