Aktualne oferty pracy

Informacja rekrutacyjna

Informacja rekrutacyjna

Sprawdź aktualne oferty pracy na portalu pracuj.pl

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres [email protected], prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli: 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby aktualnej i przyszłych rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.

Dodatkowo, nieustannie prowadzimy rekrutację na poniższe stanowiska:

Konserwator UTB (Suwnice i/lub wózki widłowe)

Konserwator UTB (Suwnice i/lub wózki widłowe)

Zakres obowiązków:

- wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego (rodzaje urządzeń – w zależności od posiadanych umiejętności i uprawnień),

- wykonywanie przeglądów urządzeń w terminach określonych w instrukcji producenta lub według zał. 2 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego,

- dokonywanie sprawdzeń urządzenia (stan techniczny mechanizmów napędowych, cięgien i ich zamocowań, zgodność montażu z dokumentacją, poprawność działania urządzeń zabezpieczających),

- usuwanie stwierdzonych usterek oraz innych nieprawidłowości w działaniu urządzenia,

- odnotowywanie w książce konserwacji wszystkich wykonanych czynności oraz ich wyniku.

Wymagania:

- wykształcenie min. średnie techniczne,

- uprawnienia do konserwacji suwnic wydanych przez TDT, i/lub wózków widłowych wydanych przez UDT (w przypadku braku uprawnień, istnieje możliwość skierowania na szkolenia po zatrudnieniu),

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy.

Mechanik taboru kolejowego

Mechanik taboru kolejowego

Zakres obowiązków:

- wykonywanie prac związanych z montażem, naprawą i utrzymaniem urządzeń mechanicznych taboru kolejowego (podwozia, nadwozia oraz wyposażenia) z uwzględnieniem szczegółowych przepisów i instrukcji dotyczących taboru kolejowego w zakresie naprawy i bezpieczeństwa,

- wykonywanie przeglądów technicznych taboru kolejowego zgodnie z dokumentacją systemu utrzymania (DSU),

- wykonywanie napraw taboru kolejowego z wykorzystaniem narzędzi ślusarskich, ręcznych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych (wiertarki, szlifierki, gwintownice, przecinaki, itp.) oraz narzędzi pomiarowych (suwmiarki, mikrometry, manometry, poziomice, itp.) z zachowaniem wymogów technologii napraw.

Wymagania:

- wykształcenie min. zawodowe, techniczne,

- umiejętność wykonywania czynności konserwacyjno-remontowych,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy.

Ślusarz

Ślusarz

Zakres obowiązków:

- wykonywanie drobnych napraw, prac szlifierskich i blacharskich,

- dorabianie, dopasowywanie i wymienianie uszkodzonych części z zastosowaniem operacji: wiercenia, rozwiercania, odkręcania śrub, cięcia, piłowania, skrobania, docierania, nitowania, gięcia, lutowania, zgrzewania, klejenia, szlifowania,

- użytkowanie narzędzi mechanicznych i urządzeń ślusarskich, takich jak: wiertarki ręczne i stołowe, młotki, piłki, pilniki, skrobaki, gwintowniki, narzędzia traserskie, lutownice,

- demontaż urządzeń na zespoły i części z wykorzystaniem narzędzi oraz przyrządów ślusarskich uniwersalnych i specjalistycznych,

- czyszczenie i konserwacja maszyn, urządzeń i narzędzi ślusarskich.

Wymagania:

- wykształcenie min. zawodowe, techniczne,

- umiejętność wykonywania czynności naprawczych,

- umiejętność użytkowania narzędzi mechanicznych i urządzeń ślusarskich,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy.

Spawacz

Spawacz

Zakres obowiązków:

- wykonywanie łączeń części i elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów,

- dobieranie materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania,

- przygotowywanie elementów i materiałów do spawania zgodnie z dokumentacją techniczną,

- wykonywanie operacji spawania różnymi technikami, za pomocą urządzeń spawalniczych wyposażonych w uchwyt prowadzony ręcznie i butle z gazami technicznymi (osłonowymi) lub palnika acetylenowo – tlenowego z utrzymaniem optymalnych parametrów spawania,

- wykonywanie operacji przecinania palnikiem gazowym, łukiem elektrycznym, metodą plazmową lub laserową z zastosowaniem różnych technik,

- wykonywanie operacji lutowania.

 Wymagania:

- wykształcenie min. zawodowe, techniczne,

- doświadczenie na stanowisku spawacza,

- posiadanie uprawnień spawalniczych,

- umiejętność czytania rysunków technicznych

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy.