Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma TABOR Dębica Sp. z o.o.
  2. Kontakt z Administratorem danych – Prezes Zarządu – tel. 146803700.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy Kodeks Pracy.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.