Ważna informacja dla Klientów

Informujemy, iż w zakładce "Do pobrania" zamieściliśmy procedurę Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS - Postępowanie po zdarzeniu (PE_020). Procedura ma na celu zapewnienie, że wypadki, incydenty, zdarzenia potencjalnie wypadkowe oraz inne niebezpieczne zdarzenia są zgłaszane, rejestrowane i analizowane. 

W związku z faktem przeprowadzania czynności utrzymaniowych wagonów towarowych, prosimy Klientów o przekazywanie informacji o zaistniałych sytuacjach, aby nasza spółka, jako certyfikowany Podmiot Odpowiedzialny za Utrzymanie mogła podjąć działania systemowe w stosownych przypadkach.