Tabor Dębica uczestnikiem forum innowacji w transporcie kolejowym

Tabor Dębica uczestnikiem forum innowacji w transporcie kolejowym

Południowy Klaster Kolejowy w dniu 7 kwietnia 2016 zorganizował w Warszawie Forum Innowacji w Transporcie Kolejowym. Głównym zamiarem przedsięwzięcia było ukazanie ważnych zagadnień związanych z rozwojem zastosowań innowacji w transporcie kolejowym w Polsce.

Podczas Forum prelegentem reprezentującym naszą firmę była Pani Wiceprezes Małgorzata Kliś, która wygłosiła prezentację pt. „Innowacje procesowe w utrzymaniu taboru kolejowego z perspektywy ECM”.