Oświadczenie w sprawie informacji opublikowanej na stronie UTK

W związku z informacją opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego, w imieniu Zarządu Tabor Dębica Sp. z o.o. chcieliśmy uspokoić wszystkich kontrahentów zaniepokojonych doniesieniem o wszczęciu postępowania w sprawie zawieszenia certyfikatu Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie ECM.