Klasa patronacka naszej firmy w Dębickim Mechaniku

Klasa patronacka naszej firmy w Dębickim Mechaniku

Firma TABOR objęła patronatem nową klasę o profilu technik elektroenergetyk transportu szynowego utworzoną w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. Nowy kierunek zostanie uruchomiony pierwszy raz w roku szkolnym 2016/2017. Młodzież, która zdecyduje się na naukę w tej klasie, oprócz wiedzy teoretycznej będzie mogła również zdobywać praktyczne umiejętności zawodowe podczas zajęć w siedzibie firmy. Dodatkowo, dla najlepszych uczniów przewidziano stypendium stażowe otrzymywane w IV klasie. 

Po ukończeniu szkoły, absolwenci będą mogli podjąć pracę w całej branży taboru szynowego w kraju i za granicą. Ponadto dobrze przygotowany technik  elektroenergetyk  znajdzie  zatrudnienie  niemal  we wszystkich  gałęziach  przemysłu  przy  obsłudze,  naprawie,  konserwacji  i modernizacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Więcej informacji na temat kierunku Technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz rekrutacjimożna odnaleźć na stronie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy