Obiekt OIU

Udostępniamy obiekty infrastruktury usługowej

Udostępniamy obiekty infrastruktury usługowej

Tabor Dębica Sp. z o.o. przeznacza do udostępnienia obiekty infrastruktury usługowej (OIU), w rozumieniu i na zasadach wynikających z ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 Listopada 2016 roku.

Ponizej znajdą Państwo wszelkie dokumenty związane z udostępnianiem przez Spółkę infrastruktury.