Dopuszczenia pojazdów kolejowych do eksploatacji

Prowadzimy proces uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji

Prowadzimy proces uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji

Tabor Dębica Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie uzyskiwania dokumentów zezwoleń na dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego.

Prowadzimy proces uzyskania stosownych dokumentów dla wszelkich typów pojazdów kolejowych: lokomotywy, wagony, maszyny torowe, maszyny dwudrogowe. Współpracujemy z ośrodkami badawczymi, jednostkami inspekcyjnymi oraz uczelniami wyższymi w całym kraju i za granicą.