TABOR Dębica Sp. z o.o.

We repair, manufacture, ahead of expectations.

FIRMA TABOR DĘBICA SYGNATARIUSZEM KULTURY BEZPIECZEŃSTWA

21 kwietnia firma TABOR Dębica wraz z ponad 90-cioma przedstawicielami rynku kolejowego podpisała w Urzędzie Transportu Kolejowego Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego. Wśród sygnatariuszy znaleźli się najwięksi przewoźnicy i zarządcy infrastruktury, firmy produkcyjne z branży kolejowej oraz media branżowe.

Przedstawiciele, którzy podpisali Deklarację zobowiązali się do wprowadzenia „Kluczowych zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, które dotyczą m.in. traktowania bezpieczeństwa systemu kolejowego jako wartości nadrzędnej, dbania o przepływ informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz analizowania i wyciągania wniosków z wypadków, a także zdarzeń, które mogą się do nich przyczynić.

Więcej informacji oraz treść deklaracji można znaleźć na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.