TABOR Dębica Sp. z o.o.

We repair, manufacture, ahead of expectations.

TABOR na rynkach Europejskich

Informujemy, iż firma ZPNTMiU TABOR M. Dybowski Sp.j. podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ramach I etapu Działania 6.1 Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Projekt Rozwój przedsiębiorstwa Tabor poprzez eksport. Realizowany od 20/07/2010 do 20/12/2010 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu przygotowanie Planu rozwoju eksportu. Projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. W ramach II etapu Działania 6.1 Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Projekt „Rozwój przedsiębiorstwa Tabor poprzez eksport. Realizowanego od 01/07/2011 do 30/06/2013 przeprowadzimy dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych (m.in. udział w targach i misjach
zagranicznych, tworzenie strategii wizerunkowo-marketingowej przedsiębiorcy na rynkach
zagranicznych, zakup materiałów informacyjnych).