System zarządzania jakością ISO

W celu sprostania rosnącym wymaganiom, wynikającym z konieczności dostosowania się do twardych reguł rynku, a w szczególności warunków wzmożonej konkurencji wprowadzono w Tabor Dębica Sp. z o.o. sposób zarządzania skierowany na jakość wyrobów, procesów i efektów działań.

Takie podejście do zarządzania uzyskano poprzez wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania  Jakością, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. Podjęcie tego wyzwania jest równoznaczne ze zobowiązaniem do przestrzegania wymagań określonych w normie, które osiągnięto między innymi poprzez:

 • ukierunkowanie przedsiębiorstwa na wymagania klientów;
 • zapobieganie błędom;
 • przejrzyste struktury i odpowiedzialności;
 • udokumentowanie procesów;
 • stałe doskonalenie.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wymagało procesowego podejścia do wszystkiego, co realizowane jest w przedsiębiorstwie. Proces to nie tylko produkcja czy naprawa pojazdów kolejowych, ale również szkolenie, komunikacja wewnętrzna, nadzorowanie dokumentacji i danych, monitorowanie, sprzedaż, itp.

      POLITYKA JAKOŚCI