Systemy zarządzania

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO

W celu sprostania rosnącym wymaganiom, wynikającym z konieczności dostosowania się do twardych reguł rynku, a w szczególności warunków wzmożonej konkurencji wprowadzono w Tabor Dębica Sp. z o.o. sposób zarządzania skierowany na jakość wyrobów, procesów i efektów działań.

Czytaj więcej »


SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP

Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wymaga systemowego podejścia, które zgodnie z normą PN-N 18001:2004 polega m.in. na określeniu zagrożeń i ustaleniu ryzyka zawodowego. Z tych ustaleń wynikają nasze cele szczegółowe, realizowane przez ustalone zadania.

Czytaj więcej »

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

W trosce o środowisko naturalne Tabor Dębica podejmuje wiele działań. Jednym z nich było wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z PN-EN ISO 14001:2004. Funkcjonowanie tego systemu w przedsiębiorstwie ma na celu usystematyzowanie działań na rzecz środowiska naturalnego, tj. dążenia do zmniejszenia wpływu procesu produkcyjnego na otoczenie oraz zapobieganie wszelkim zanieczyszczeniom.

Czytaj więcej »

SYSTEM ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM MMS

Tabor Dębica Sp. z o.o.  jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie wagonów towarowych wpisanych do Krajowego Rejestru Pojazdów (NVR), realizuje wszystkie funkcje: 1) zarządzania; 2) rozwoju i utrzymania; 3) zarządzania utrzymaniem taboru; 4) przeprowadzania taboru;

Czytaj więcej »

SYSTEM UTRZYMANIA WAGONÓW TOWAROWYCH ZGODNIE Z VPI

Tabor Dębica Sp. z o.o. posiada dopuszczenie VPI i DB Schenker Rail GmbH do wykonywania napraw wagonów towarowych w zakresie rewizji, utrzymania bieżącego,  naprawy zestawów kołowych IS2 oraz naprawy hamulca Br0-Br3.

Czytaj więcej »