Struktura organizacyjna

:: Dyrektor Zarządzający
Marian Dybowski
+48 (014) 68-03-700
[email protected]
:: Prezes Zarządu
Artur Borowicz
+48 (014) 68-03-700
[email protected]
:: Wiceprezes
Małgorzata Kliś
+48 (014) 68-03-700
[email protected]
:: Kierownik Działu Marketingu
Artur Pękala
+48 (014) 68-03-709
[email protected]
:: Kierownik Działu
Napraw Wagonów

Mariusz Gawlik
+48 (014) 68-03-714
[email protected]
:: Kierownik Działu
Napraw Lokomotyw

Krystian Dybowski
+48 (014) 68-03-722
[email protected]
:: Kierownik Działu
Konstrukcyjnego

Michał Zygmunt
+48 535-197-630
[email protected]
:: Dział Kontroli Jakości
Stanisław Miara
+48 (014) 68-03-720
[email protected]
:: Kierownik Działu Zaopatrzenia
Tomasz Czeluśniak
+48 (014) 68-03-704
[email protected]
:: Główna Księgowa
Emilia Dziedzic
+48 (014) 68-03-707

:: Dział Kadr
+48 (014) 68-03-712
:: Dział Marketingu
+48 (014) 68-03-709
+48 (014) 68-03-713
+48 (014) 68-03-729
+48 (014) 68-03-730
+48 (014) 68-03-731
+48 (014) 68-03-738
+48 (014) 68-03-741
:: Dział Zaopatrzenia
+48 (014) 68-03-702
+48 (014) 68-03-703
+48 (014) 68-03-704
+48 (014) 68-03-728