Struktura organizacyjna

:: V-ce Prezes
Tomasz Czeluśniak
+48 (014) 68-03-708
[email protected]
:: V-ce Prezes
Małgorzata Kliś
+48 (014) 68-03-710
[email protected]
Dyrektor Zarządzający
Marian Dybowski
+48 (014) 68-03-700
[email protected]
:: Kierownik Działu
Marketingu

Artur Pękala
+48 (014) 68-03-709
[email protected]
:: Kierownik Działu
Napraw i Produkcji Wagonów

Mariusz Gawlik
+48 (014) 68-03-714
[email protected]
:: Kierownik Działu
Napraw Lokomotyw

Krzysztof Krzemień
+48 (014) 68-03-722
[email protected]
:: Kierownik Działu
Konstrukcyjno-Technologicznego

Michał Zygmunt
+48 535-197-630
[email protected]
:: Kierownik Działu
Kontroli Jakości

Stanisław Miara
+48 (014) 68-03-720
[email protected]
:: Kierownik Działu
Zaopatrzenia i Magazynowania

Krzysztof Ziaja
+48 (014) 68-03-703
[email protected]
:: Dział Księgowości
Główna Księgowa

Emilia Dziedzic
+48 (014) 68-03-707
:: Dział Marketingu

+48 (014) 68-03-708
+48 (014) 68-03-709
+48 (014) 68-03-713
+48 (014) 68-03-729
:: Dział Zaopatrzenia

+48 (014) 68-03-702
+48 (014) 68-03-703
+48 (014) 68-03-704
+48 (014) 68-03-728
:: Dział Kadr

+48 (014) 68-03-712