Oddziały

41-208 Sosnowiec

ul. Plażowa 1
tel. (32) 416 24 81 Joanna Wojsław (sekretariat)
tel. (32) 416 24 80 Marcin Gmiński (w sprawach technicznych)
Lokalizacja
32-540 Trzebinia

ul. Słowackiego72
tel./fax (32) 71-99-158
Lokalizacja