O firmie

Zakłady Produkcyjno Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń ”TABOR” M. Dybowski Sp. J. powstały w 1993 roku. Głównym celem działalności firmy jest świadczenie usług w zakresie produkcji i napraw taboru kolejowego.
Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług, spełnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz sprawnej organizacji pracy są wdrożone systemy Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2009, Zarządzania Bezpieczeństwem SMS i Zarządzania Utrzymaniem MMS. Wysoką jakość procesów spawalniczych gwarantują wdrożone systemy zarządzania jakością w spawalnictwie zgodnie z normami PN-EN 3834-2 oraz PN-EN 15085. Jesteśmy również akredytowaną jednostką do przeprowadzania badań nieniszczących.
W 2012 roku przystąpiliśmy do Zrzeszenia Niemieckich Przewoźników Kolejowych, a w 2013 r uzyskaliśmy Certyfikat VPI. Współpracujemy z licznymi przewoźnikami, zakładami przemysłowymi, hutami, kopalniami, elektrowniami, elektrociepłowniami, cementowniami i firmami logistycznymi. Dowodem satysfakcji naszych klientów są otrzymywane referencje.
Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom rynku stale podnosimy jakość świadczonych usług produkcyjno-naprawczych poprzez wprowadzanie nowych technologii, tworzenie nowych stanowisk produkcyjnych, naprawczych i kontrolno-pomiarowych oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników. Posiadamy licencje przewoźnika kolejowego. 

www.tabor-debica.indexfirm.pl