Kariera



Tabor Dębica Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:



ŚLUSARZ ZEST. KOŁOWYCH (DO PRZYUCZENIA)

Zakres obowiązków:
- przygotowywanie, uruchamianie i obsługa prasy (przetłaczanie zestawów kołowych do wagonów towarowych),
- kontrolowanie parametrów pracy prasy,
- wprowadzanie danych do systemu komputerowego.

Wymagania:
- wykształcenie min. zawodowe techniczne,
- obsługa komputera,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy.

SZLIFIERZ-OSTRZARZ (SZLIFIERZ NARZĘDZIOWY)

Zakres obowiązków:
- obsługa szlifierek ogólnego przeznaczenia, specjalizowanych i specjalnych, tj. szlifierki do otworów, wałków i płaszczyzn, szlifierki prostej otworówki,
- wykonywanie różnorodnych prac szlifierskich, jak: szlifowanie powierzchni walcowych i stożkowych zewnętrznych oraz wewnętrznych płaszczyzn i powierzchni kształtowych, gwintów,
- ostrzenie na ostrzarkach uniwersalnych i specjalnych różnorodnych narzędzi skrawających (frezy, wiertła, noże kształtowe),
- ustawianie do pracy ostrzarek ze szczególnym zwróceniem uwagi na: parametry skrawania (wydzielane ciepło podczas ostrzenia nie może powodować obniżenia twardości ostrza), dobór i mocowanie ściernic, ustawianie i mocowanie ostrzonych narzędzi,
- kontrolowanie i regulowanie przebiegu ostrzenia,
- zaznajamianie się z dokumentacją technologiczną w zakresie wykonywanych operacji ostrzenia, zwłaszcza z rysunkiem wykonawczym, kartą technologiczną i kartkami instrukcyjnymi wykonywanych operacji.

Wymagania:
- wykształcenie min. zawodowe techniczne,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy.

KONSERWATOR UTB (SUWNICE I/LUB WÓZKI WIDŁOWE)

Zakres obowiązków:
- wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego (rodzaje urządzeń – w zależności od posiadanych umiejętności i uprawnień),
- wykonywanie przeglądów urządzeń w terminach określonych w instrukcji producenta lub według zał. 2 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego,
- dokonywanie sprawdzeń urządzenia (stan techniczny mechanizmów napędowych, cięgien i ich zamocowań, zgodność montażu z dokumentacją, poprawność działania urządzeń zabezpieczających),
- usuwanie stwierdzonych usterek oraz innych nieprawidłowości w działaniu urządzenia,
- odnotowywanie w książce konserwacji wszystkich wykonanych czynności oraz ich wyniku.

Wymagania:
- wykształcenie min. średnie techniczne,
- uprawnienia do konserwacji suwnic wydanych przez TDT, i/lub wózków widłowych wydanych przez UDT (w przypadku braku uprawnień, istnieje możliwość skierowania na szkolenia po zatrudnieniu),
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy.

ELEKTRYK (UTRZYMANIE RUCHU)

Zakres obowiązków:
- diagnozowanie i naprawianie instalacji przemysłowych/ instalacji w obiektach i budynkach, 
- naprawianie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
- wykonywanie pomiarów i diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
- diagnozowanie stanu izolacji, lokalizowanie uszkodzeń,
- stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć, dobieranie zabezpieczeń instalacji. 

Wymagania:
- wykształcenie min. zawodowe kierunkowe,
- doświadczenie min. 1 rok na podobnym stanowisku,
- umiejętność czytania schematów elektrycznych,
- uprawnienia SEP do 1 kV (w przypadku braku uprawnień, istnieje możliwość skierowania na szkolenia po zatrudnieniu),
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy.

ELEKTRYK (NAPRAWA LOKOMOTYW)

Zakres obowiązków:
- diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń oraz konserwowanie sprzętu, maszyn i urządzeń elektrycznych,
- montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
- montowanie układów zasilania, sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
- wykonywanie połączeń elektrycznych rozłącznych i nierozłącznych wewnątrz urządzeń elektrycznych, 
- kontrolowanie stanu połączeń elektrycznych na podstawie schematów elektrycznych i pomiarów rezystancji, napięcia i innych wartości fizycznych.

Wymagania:
- wykształcenie min. zawodowe kierunkowe,
- doświadczenie min. 1 rok na podobnym stanowisku,
- umiejętność czytania schematów elektrycznych,
- uprawnienia SEP do 1 kV (w przypadku braku uprawnień, istnieje możliwość skierowania na szkolenia po zatrudnieniu),
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy.

MISTRZ UTRZYMANIA RUCHU

Zakres obowiązków:
- planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy zespołu utrzymania ruchu, 
- zapewnianie ciągłości utrzymania ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz nadzór nad ich sprawnym funkcjonowaniem, 
- monitorowanie infrastruktury technicznej oraz odpowiedzialność za podległy park maszynowy, instalacje elektryczne i gazowe, 
- nadzór nad dokumentacją maszyn i urządzeń produkcyjnych, 
- zamawianie części, materiałów i podzespołów koniecznych do wykonywania napraw.

Wymagania:
- wykształcenie min. średnie techniczne, preferowany kierunek mechaniczny,
- doświadczenie na podobnym stanowisku,
- umiejętność kierowania zespołem pracowników,
- umiejętność czytania rysunku technicznego,
- obsługa programów pakietu MS Office,
- umiejętność zarządzania parkiem maszynowym.

KOORDYNATOR W DZIALE NAPRAW WAGONÓW

Zakres obowiązków:
- nadzór nad powierzonymi zespołami pracowników,
- optymalizacja produkcji,
- eliminacja zagrożeń występujących na stanowiskach pracy,
- monitorowanie przebiegu procesu napraw.

Wymagania:
- wykształcenie min. średnie techniczne, preferowany kierunek mechaniczny,
- doświadczenie na podobnym stanowisku,
- umiejętność kierowania zespołem pracowników,
- umiejętność czytania rysunku technicznego,
- obsługa programów pakietu MS Office.

SPECJALISTA DS. CERTYFIKACJI I ZEZWOLEŃ POJAZDÓW KOLEJOWYCH

Zakres obowiązków:
- prowadzenie postępowań administracyjnych w celu uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego,
- określanie zakresu modernizacji pojazdów kolejowych,
- udział w zespole ds. oceny znaczenia zmiany i oceny ryzyka,
- ścisła współpraca z UTK, jednostkami inspekcyjnymi i uczelniami wyższymi,
- opracowywanie różnego rodzaju dokumentacji technicznej dla taboru kolejowego.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- doświadczenie na podobnym stanowisku,
- znajomość ustawy o ocenie zgodności wyrobu i zagadnień z zakresu certyfikacji,
- obsługa programów pakietu MS Office.


KONSTRUKTOR-TECHNOLOG

Zakres obowiązków:
Opracowywanie/wprowadzanie zmian/wycofywanie, itp. przy zachowaniu wymagań procedur spawalniczych według ISO dokumentacji: 
- konstrukcyjnej, 
- technologicznej, 
- technicznej opisowej: DTR, WTWiO, DSU, itp., 
- naprawczej/modernizacyjnej (uzgodnienia z TDT itp.), 
- rejestracyjnej (najczęściej urządzeń dozorowych), 
- obliczeniowej (MES, analityczne), 
- wspomagającej dział naprawczy i produkcyjny.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- doświadczenie: staż pracy min. 2 lata lub zaangażowanie i chęć rozwoju,
- obsługa programów: SolidWorks, Autocad, MS Office,
- posługiwanie się jęz. angielskim/ niemieckim w mowie i piśmie (poziom B1).

MECHANIK TABORU KOLEJOWEGO

Zakres obowiązków:
- wykonywanie prac związanych z montażem, naprawą i utrzymaniem urządzeń mechanicznych taboru kolejowego (podwozia, nadwozia oraz wyposażenia) z uwzględnieniem szczegółowych przepisów i instrukcji dotyczących taboru kolejowego w zakresie naprawy i bezpieczeństwa,
- wykonywanie przeglądów technicznych taboru kolejowego zgodnie z dokumentacją systemu utrzymania (DSU),
- wykonywanie napraw taboru kolejowego z wykorzystaniem narzędzi ślusarskich, ręcznych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych (wiertarki, szlifierki, gwintownice, przecinaki, itp.) oraz narzędzi pomiarowych (suwmiarki, mikrometry, manometry, poziomice, itp.) z zachowaniem wymogów technologii napraw.

Wymagania:
- wykształcenie min. zawodowe, techniczne,
- umiejętność wykonywania czynności konserwacyjno-remontowych,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy.

MECHANIK SILNIKÓW SPALINOWYCH

Zakres obowiązków:
- wykonywanie prac konserwacyjnych i napraw silników spalinowych, demontaż i montaż poszczególnych zespołów,
- kontrolowanie stanu technicznego silnika, określanie rodzaju i miejsca uszkodzenia,
- regulowanie i sprawdzanie działania silnika jako całości, sprawdzanie układów: zapłonowego, zaworowego, pompy paliwowej,
- wykonywanie napraw silników z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń ślusarsko-monterskich, urządzeń diagnostycznych do kontroli instalacji elektrycznej, silnika, regulacji gaźnika, zapłonu oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do uzyskiwania charakterystyk pracy silnika.

Wymagania:
- wykształcenie min. zawodowe, techniczne,
- umiejętność wykonywania konserwacji i regulacji silników spalinowych oraz wymiany płynów eksploatacyjnych,
- umiejętność montażu/demontażu części i zespołów silników spalinowych,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy.

ŚLUSARZ

Zakres obowiązków:
- wykonywanie drobnych napraw, prac szlifierskich i blacharskich, 
- dorabianie, dopasowywanie i wymienianie uszkodzonych części z zastosowaniem operacji: wiercenia, rozwiercania, odkręcania śrub, cięcia, piłowania, skrobania, docierania, nitowania, gięcia, lutowania, zgrzewania, klejenia, szlifowania,
- użytkowanie narzędzi mechanicznych i urządzeń ślusarskich, takich jak: wiertarki ręczne i stołowe, młotki, piłki, pilniki, skrobaki, gwintowniki, narzędzia traserskie, lutownice,
- demontaż urządzeń na zespoły i części z wykorzystaniem narzędzi oraz przyrządów ślusarskich uniwersalnych i specjalistycznych, 
- czyszczenie i konserwacja maszyn, urządzeń i narzędzi ślusarskich.

Wymagania:
- wykształcenie min. zawodowe, techniczne,
- umiejętność wykonywania czynności naprawczych,
- umiejętność użytkowania narzędzi mechanicznych i urządzeń ślusarskich,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy.

SPAWACZ

Zakres obowiązków:
- wykonywanie łączeń części i elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów, 
- dobieranie materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania, 
- przygotowywanie elementów i materiałów do spawania zgodnie z dokumentacją techniczną, 
- wykonywanie operacji spawania różnymi technikami, za pomocą urządzeń spawalniczych wyposażonych w uchwyt prowadzony ręcznie i butle z gazami technicznymi (osłonowymi) lub palnika acetylenowo – tlenowego z utrzymaniem optymalnych parametrów spawania, 
- wykonywanie operacji przecinania palnikiem gazowym, łukiem elektrycznym, metodą plazmową lub laserową z zastosowaniem różnych technik, 
- wykonywanie operacji lutowania.

Wymagania:
- wykształcenie min. zawodowe, techniczne,
- doświadczenie na stanowisku spawacza,
- posiadanie uprawnień spawalniczych,
- umiejętność czytania rysunków technicznych
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy.

NA KAŻDYM STANOWISKU PRACY OFERUJEMY:

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,
- zatrudnienie w stabilnej firmie,
- atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
- dofinansowanie szkoleń i kursów,
- wsparcie w okresie wdrożenia oraz przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
- dofinansowanie do karty MultiSport,
- pakiet korzyści socjalnych.



Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty w siedzibie firmy (zakładka kontakt) lub przesłanie CV na adres: [email protected].


Osoby stawiające się w celu podjęcia pracy powinny zgłaszać się z kompletem następujących dokumentów (oryginały do wglądu):
- kwestionariusz osobowy (do pobrania), 
- ksero świadectw szkolnych,
- ksero świadectw pracy,
- ksero posiadanych uprawnień,
- zdjęcie do legitymacji,
- numer konta bankowego,
- CV (jeśli wcześniej nie zostało przesłane).

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacji w Tabor Dębica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Tabor Dębica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy przy ul. Sandomierskiej 39. Państwa dane osobowe zbierane są na potrzeby obecnych i przyszłych rekrutacji w Tabor Dębica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla potrzeb rekrutacji.