Działalność

Tabor Dębica Sp. z o.o. powstała w 2013 roku w wyniku wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZPNTMiU Tabor M. Dybowski S.J. Wcześniej jako spółka jawna, funkcjonowała od 1993 roku. Głównym celem działalności firmy jest świadczenie usług w zakresie produkcji i napraw taboru kolejowego. 

Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług, spełnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz sprawnej organizacji pracy są wdrożone systemy Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2009, Zarządzania Bezpieczeństwem SMS i Zarządzania Utrzymaniem MMS. Wysoką jakość procesów spawalniczych gwarantują wdrożone systemy zarządzania jakością w spawalnictwie zgodnie z normami PN-EN 3834-2 oraz PN-EN 15085. Jesteśmy również akredytowaną jednostką do przeprowadzania badań nieniszczących.

W 2012 roku przystąpiliśmy do Zrzeszenia Niemieckich Przewoźników Kolejowych, a w 2013 r uzyskaliśmy Certyfikat VPI. Współpracujemy z licznymi przewoźnikami, zakładami przemysłowymi, hutami, kopalniami, elektrowniami, elektrociepłowniami, cementowniami i firmami logistycznymi. Dowodem satysfakcji naszych klientów są otrzymywane referencje.

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom rynku stale podnosimy jakość świadczonych usług produkcyjno-naprawczych poprzez wprowadzanie nowych technologii, tworzenie nowych stanowisk produkcyjnych, naprawczych i kontrolno-pomiarowych oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników. Posiadamy licencje przewoźnika kolejowego.

www.tabor-debica.indexfirm.pl