Dotacje UE

W związku z realizacją projektu pn: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tabor Dębica Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1, firma Tabor Dębica Sp. z o.o. jako realizator w/w projektu zaprasza do składania oferty na zakup oraz dostawę zestawu szaf i regałów . Szczegóły znajdują się w Zapytaniu ofertowym poniżej:

Zapytanie nr 12.zip 

W związku z realizacją projektu pn. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tabor Dębica Sp. z o.o." realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1, firma Tabor Dębica Sp. z o.o. jako realizator w/w projektu zaprasza do składania ofert na zakup oraz dostawę środka trwałego: Robot spawalniczy. Szczegóły znajdują się poniżej:

Zapytanie Tabor.zip 

W związku z realizacją projektu pn. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tabor Dębica Sp. z o.o." realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1, firma Tabor Dębica Sp. z o.o. jako realizator w/w projektu zaprasza do składania ofert na zakup oraz dostawę środka trwałego: Robot spawalniczy. Szczegóły znajdują się poniżej:

Zapytanie.zip 

W związku z realizacją projektu pn. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tabor Dębica Sp. z o.o." realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1 firma Tabor Dębica Sp. z o.o. jako realizator w/w projektu zaprasza do składania oferty na zakup oraz dostawę środka trwałego - przyrządy pomiarowe. Szczegóły znajdują się w Zapytaniu ofertowym nr 7/CBR/2017 poniżej:

Zapytanie ofertowe wraz z zalacznikami.zip  

Wyniki Zapytania ofertowego 6.pdf 

W związku z realizacją projektu pn. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tabor Dębica Sp. z o.o." realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1 firma Tabor Dębica Sp. z o.o. jako realizator w/w projektu zaprasza do składania oferty na zakup oraz dostawę środka trwałego - Hydrauliczna wykrawarka do blachy (1 szt.). Szczegóły znajdują się w Zapytaniu ofertowym nr 6/CBR/2017 poniżej:

Zapytanie ofertowe 6cbr2017.zip 

Wyniki Zapytania ofertowego 5.pdf 

W związku z realizacją projektu pn. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tabor Dębica Sp. z o.o." realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1 firma Tabor Dębica Sp. z o.o. jako realizator w/w projektu zaprasza do składania oferty na zakup oraz dostawę przyrządów pomiarowych. Szczegóły znajdują się w Zapytaniu ofertowym nr 5/CBR/2017 poniżej:

Zalacznik nr 2.pdf 

Zapytanie ofertowe nr 5.pdf 

1 Formularz ofertowy.docx 

3 Specyfikacja techniczna.docx 

4 Oswiadczenie o braku powiazan.docx 

Wzor umowy.docx 

Zapytanie ofertowe Ciezka Tokarka do metalu.zip W związku z realizacją projektu pn. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tabor Dębica Sp. z o.o." realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1 firma Tabor Dębica Sp. z o.o. jako realizator w/w projektu zaprasza do składania oferty na dostawę środków trwałych tj. ciężkiej tokarki do metalu. szczegóły znajdują się w Zapytaniu ofertowym nr 3/CBR/2016 poniżej:

Wyniki zapytania ofertowego 3CBR2016.pdf 

Wynik zapytania ofertowego 4CBR2016.pdf 

W związku z realizacją projektu pn. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tabor Dębica Sp. z o.o." realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1 firma Tabor Dębica Sp. z o.o. jako realizator w/w projektu zaprasza do składania oferty na dostawę środków trwałych tj.wytaczarki. Szczegóły znajdują się w Zapytaniu ofertowym nr 4/CBR/2016 poniżej:

Zapytanie ofertowe centrum obrobcze.zip 

Wyniki Zapytania ofertowego 2.pdf 

W związku z realizacją projektu pn: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tabor Dębica Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1, firma Tabor Dębica Sp. z o.o. jako realizator w/w projektu zaprasza do składania oferty na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego, skanera wielofunkcyjnego oraz oprogramowania. Szczegóły znajdują się w Zapytaniu ofertowym poniżej:

1 Formularz ofertowy.docx 

 3 Oswiadczenie o braku powiazan.docx 

 Wzor umowy.docx 

 Zaproszenie do skladania ofert wraz ze specyfikacja techniczna.pdf

W związku z realizacją projektu pn: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tabor Dębica Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1, firma Tabor Dębica Sp. z o.o. jako realizator w/w projektu zaprasza do składania oferty na zakup oraz dostawę środków trwałych. Szczegóły znajdują się w Zapytaniu ofertowym poniżej:

Wynik Zapytania ofertowego nr 1.pdf 

Zapytanie ofertowe nr 1.pdf Firma Tabor Dębica Sp. z o.o. realizuje projekt:

"Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tabor Dębica Sp. z o.o "

Projekt  realizowany w ramach Osi priorytetowej II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,   Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Numer umowy: POIR.02.01.00-00-0095/15-00

Więcej informacji na temat projektu:

Dotacje UE -PDF do pobrania  

Firma Tabor zrealizowała projekt:
"Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe spółki TABOR Sp. J. oraz jej partnerów "

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Numer umowy: UDA-POIG.08.02.00-18-082/12-00

Więcej informacji na temat projektu:

Dotacje UE - plik PDF do pobrania